uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Недялко Тодоров Катранджиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Цветови класификатор за анализ на сирене на базата на NI Vision Assistant български 2011 сп. “Хранителна наука, техника и технологии” при УХТ, Том 3 ISSN: 1314-3913 Ганчовска Вл., Костадинова Л.
Статия Интелигентен индукционен сензор български 2011 UNITECH - 2011, International Scientific Conference, 18-19 November 2011, Gabrovo Иларионов Р., Симеонов И., Петров Б.
Статия Mикропроцесорен брояч с оптичен вход български 2011 UNITECH - 2011, International Scientific Conference, 18-19 November 2011, Gabrovo Петров Б.
Статия Подобрен модел на фазово-константен елемент в PSpice базиран на апроксимацията на Oustaloup български 2011 UNITECH - 2011, International Scientific Conference, 18-19 November 2011, Gabrovo Никовски П., Маслинков И., Динков Х., Василев Р.
Статия Влияние на начина за определяне на медианата върху бързодействието на алгоритъма за бърза сортировка (Quick Sort) български 2011 сп. “Хранителна наука, техника и технологии” при УХТ, Том 3 ISSN: 1314-3913 Босакова-Арденска Ат.
Статия Приложение на компютърните симулации в медицинското образование български 2011 „Иновационни практики в образованието” - Научно-практическа конференция, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 9-10.12.2011 Петрова Г., Митева Ц.
Статия Determination of heavy metals (Pb, Zn, Cd and Ni) in eggplant английски 2011 Trakia Journal of Sciences L. Dospatliev, K. Kostadinov, G. Mihaylova
Книга Програмиране на С/С++ в примери български 2011 Академич¬но издателство на УХТ - Пловдив ISBN 978-954-24-0179-7 Н. Шопов
Статия Национален регистър на пациенти с таласемия в България - резултати, отчетени към юни 2011 г. български 2011 Сборник с доклади от Втората национална конференция за редки болести, Пловдив, 09-11.09.2011 Митева Ц., Калева В., Рангелова М., Стоянова Д., Мануилова К., Стоянова А., Костова Д., Костова С., Чакъров И., Георгиева Р., Стефанов Р.
Статия Implementation of the Seeing Through Layers (STL) method for Apples Categorizing английски 2011 Physics - Research - Applications - Education 2011, Nitra, Slovakia линк