uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Стефчо Димитров Кемилев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Експериментална уредба за дестилация на виноматериали и плодови каши при производството на ракиени и конячни дестилати български 2010 Научни трудове на Русенския Университет „Ангел Кънчев“,Том 49, серия 9.2, 71-74 ISSN 1311-3321 Митев П., Кемилев Ст, Стоянов Н., Благоева Н.
Монография Практически съвети по лозарство и винарство български 2010 Дионис, София, с. 359 ISBN 954-05-04030-9 Панделиев, Сл., Харизанов, А., Ботянски, П., Ройчев, В., Кемилев, Ст.
Статия Сравнение на щамове дрожди за получаване на вино от сорт Каберне совиньон с помощта на невронни мрежи български 2010 Научни трудове на УХТ, Хранителна наука, техника и технологии, том 57, св.1, 281-286 ISSN: 0477-0250 Костов, Г., Копринкова-Христова, П., Йончева, Т., Спасов, Хр., Попова, Ж.
Статия Характеристика на течен екстракт за безалкохолни напитки от Мурсалски чай (Sideritis scardica Griseb L.), І. Общи физикохимични и органолептични показатели български 2008 Хран. Вкус. Пром., LVII, 6, 42 – 44. ISNN: 1311-0179 Кемилев, Ст., Владимиров, Г., Попов, Г., Тошев, П.
Статия Характеристика на течен екстракт за безалкохолни напитки от Мурсалски чай (Sideritis scardica Griseb L.) български 2008 Хран. Вкус. Пром., LVII, 7, 42 – 46 ISNN: 1311-0179 Кемилев, Ст., Владимиров, Г., Попов, Г., Тошев, П.
Статия Еволюция в състава на гроздето от сортовете Шардоне и Ризлинг през фазите на зреене и презряване български 2007 Национална конференция с международно участие „Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието”, НЦАН, София, 279 – 284. Хайгъров, В., Кемилев, Ст.
Доклад Проучване на възможностите за създаване на функционални напитки на основата на екологични млади червени вина български 2007 VІІІ-ми Национален конгрес по хранене с международно участие, Варна, 17 – 19.05.2007 Кемилев, Ст., Фърцов, К., Цветков, Цв., Димов, С.
Доклад Количествено изолиране и пречистване на проантоцианидини от гроздови семки на сортовете Мелник и Каберне совиньон и проучване на възможностите им за противотуморно действие български 2007 Национална среща с международно участие „Имунна подкрепа за здравето от природата и науката в България”, 19 – 20.10.2007, Хисаря Фърцов, К., Цветков, Цв., Кемилев, Ст., Симов., Н.