uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Ангелов Киряков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Масовлагообменни параметри на гроздови семки български 2010 Издателство на ТУ – Варна, Топлотехника №1, Година 1, Книга 1, с. 39 - 42 ISSN: 1314 - 2550 Йорданов Д. Г.
Статия Особености в технологичния процес на получаване на масло от гроздови семки български 2010 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LVII, Св. 2, с. 533 – 538 ISSN: 0477 - 0250 Ненов Н.С.
Статия Анализ на конвективна многолентова сушилна с регенерация на топлина български 2010 Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том LVII, Св. 2, с. 515 – 520 ISSN: 0477 - 0250 Минчев М.С., Ташев А. И.
Статия Трансформиране на отпадната радиационна топлина във въздушната среда над производствен агрегат в топла вода за технологични нужди български 2010 сп. Хранително-вкусова промишленост, бр.8, 2010, с. 43 – 46 ISSN: 1311 - 0179 Картелов Я., Попов Р., Станков Д, Стоянов И., Костадинова П.
Статия Многолентова сушилня за сушене на орехови ядки български 2009 Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ – София, Филиал Пловдив, Том 14, св. 1, с. 641 - 645 ISSN: 1310 - 271 Чалъмов Я. Т.
Статия Промишлена инсталация за изпичане и охлаждане на ядки във фонтаниращ слой български 2009 Международна научна конференция техника, технологии и системи ТЕХСИС'2009, ТУ – София, Филиал Пловдив, Том 14, св. 1, с.635 - 640 ISSN: 1310 - 271 Чалъмов Я. Т.