uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Красимир Илиев Колев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия .Обективно окачествяване на заготовки от млени меса чрез обработка на хиперспектрални изображения, български 2012 , IX-та Национална научно-техническа конференция с международно участие екология и здраве’
Статия Определяне на качествени характеристики на заготовки от млени меса чрез хиперспектрални изображения български 2012 Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България - Тракийски университет –Стара Загора, 2012
Статия Редуциране на хиперспектрални признакови пространства на заготовки от млени меса български 2012 Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България - Тракийски университет –Стара Загора, 2013
Статия Дифузно отражателен модел за получаване на хиперспектрални изображения на заготовки от млени меса български 2011 Списание”Хранителна наука, техника и технологии” том 3,2011, 70-74стр. ISSN 1314 - 3913
Статия Многоохватна хибридна компютърна мрежа на база на маршрутизиращ протокол BGP-G български 2010 Научни трудове УХТ, том LVII, свитък 2, 2010г., 325?330стр. ISSN 0477 - 0250 Карамфилова К., Кузманова Д.
Статия Земно орбинална компютърна мрежа с предсказващо разпространение български 2010 Научни трудове УХТ, том LVII, свитък 2, 2010г., 331?336стр ISSN 0477 - 0251 Карамфилова К., Кузманова Д.
Статия Микроконтролерно управление на ниво течности български 2009 III Национална научна конференция 2009,, ТУ-София, Сборник доклади, 25 април 2009, стр.131-136 Иванов Р.
Статия IPSec. Cisco Технологии за работа с общ ключ български 2009 III Национална научна конференция 2009,, ТУ-София, Сборник доклади, 25 април 2009, стр.137-142 Иванов Р.
Статия Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез Cisco PIX защитна стена български 2009 УХТ-Пловдив, Научни трудове, Том LVI, Свитък 2, стр.133-138 ISSN 0477 - 0250 Драгов Д.
Статия IPSec Cisco технология за Frame Relay корпоративна мрежа български 2009 УХТ-Пловдив, Научни трудове, Том LVI, Свитък 2, стр.139-144 ISSN 0477 - 0251 Драгов Д.