uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Лидия Атанасова Колева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Optimization of protein extraction from sunflower meal produced in Bulgaria английски 2012 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(2) ISSN: 1310 - 0351 Ivanova P., V. Chalova, L. Koleva, I. Pishtijski, M. Perifanova-Nemska линк
Статия Изследвания на обогатени с топинамбур бисквитки за кучета български 2011 Н.тр.СУБ, т.VIII, св.В,106-110 ISSN: 1311 - 9192 А.Колева, Л.Колева, Б.Бозаджиев
Статия Изолиране на белтъци от солеви екстракти на слънчогледов шрот български 2011 Научни трудове на УХТ-Пловдив, т.LVIII,св.2, 391-396. ISSN: 0477 - 0250 Иванова П., Л. Колева, Н.Ципорков, И. Пищийски
Статия Изолиране на млечнокисели бактерии с антилистерийно действие от растителни суровини български 2010 Научни трудове на УХТ-Пловдив, т. LVII св.2 103-109 ISSN: 0477 - 0250 Т.Сапунджиева, А.Краевска, С.Андонова, Т.Сугарева, Л.Колева, Х.Христев
Статия Purification and characterization of endoxylanase Xln-1 from Aspergillus niger BO3 английски 2009 World J Microbiol Biotechn., 25:2095-2102 ISSN: 1573 - 0972 Georgi Dobrev, Boriana Zhekova, Ginka Delcheva, Lidia Koleva, Nicola Tziporkov, Ivan Pishtiyski линк