uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Георгиев Комитов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване на преобразувател с мека комутация с два допълнителни ключа за захранване на асинхронно електрозадвижване български 2015 Пловдив, ТЕХСИС 2015, 2015, том. 21, книга 1, стр. 95-98 ISSN 1310-8271 Спиров Д.
Статия Конструктивно-технологични особености на стенд за проверка на хидравличната плътност на помпени елементи от дизелови горивонагнетателни помпи СПХП-2 български 2015 Пловдив, VІ Национална конференция 2015, Съюз на учените в България-Пловдив, стр. 115-120 ISSN:1314-9547 Комитов Г. Г.
Статия Analysis and Design of the Parallel Quasi Resonant DC Link Converter for Induction Motor Drive Application английски 2015 Annual journal of electronics 2015, Technical University of Sofia, Volume 9, 2015, p.242-245 ISSN:1314 0078 Spirov D.
Статия Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for Induction Motor Drive Application английски 2014 ICEST 2014, Serbia, Nis, p. vol. 2, р. 475-478 ISBN: 978-86-6125-109-2 Spirov D.
Статия Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for AC Motor Drives with Different Clamps английски 2014 Annual journal of electronics Technical University of Sofia, Volume 8, 2014, p. 239-242 ISSN:1314 0078 Spirov D.
Статия Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията български 2013 Пловдив, Техсис 2013, том 19, книга1, 2013, стр.181-184 ISSN:1310 8271 Бозуков Н., Д. Спиров линк
Статия Математическо моделиране на инверторно асинхронно електрозадвижване в средата на PSPICE български 2013 Пловдив, Техсист2013, том19, книга1, 2013, стр.73-76, ISSN:1310 8272 Спиров Д., Н. Бозуков
Статия Електронната таблица среда за определяне на енергийно спестяване при обновяване на сгради български 2013 V Национална научна конференция 2013, Съюз на учените в България, гр.Пловдив, стр.279-281 ISSN:1314 9547 Бозуков Н.
Статия Investigations of induction motor drive system with input power factor correction circuit английски 2013 Annual journal of electronics Technical University of Sofia, Volume 7, 2013, p.160-163 ISSN:1314 0078 Spirov D
Статия Приложение на електронната таблица за изчисляване на икономия на енергия български 2013 Хранителна наука, техника и технологии 2013”, Научни трудове на УХТ, том LX, свитък 2, 2013, стр.337-338 ISSN:1314 7102 Комитов Н. Г.