uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Снежинка Константинова Стоянова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Учебник Бизнес предприемачество. български 2015 Пловдив: ИК „КСИ” ISBN 978-954-2942-14-6 Конарев А.
Научен доклад Reindustrialization and National Economic Models. английски 2015 - In: Scientific Anniversary Scientific Conference whit International Participate, Trakia University, Stara Zagora: Trakia Journal of Sciences 1312-1723 - ISSN TJS (print); 1313-3551 - ISSN TJS (online) Конарев А.
Научен доклад Analysis and Modeling of Industrial Companies Cash Flows Under Crisis Conditions. английски 2015 - In: Scientific Anniversary Scientific Conference whit International Participate, Trakia University, Stara Zagora: Trakia Journal of Sciences 1312-1723 - ISSN TJS (print); 1313-3551 - ISSN TJS (online) не
Учебник Финанси и финансов мениджмънт на фирмата. български 2015 Пловдив: ПК „Жанет-45” ISBN 978-619-186-107-1 Конарев А.
Статия Оборотный и задействованный капитал биржевь?х туристических компаний в Болгарии. руски 2012 „Теория и практика современной науки”, Москва, 2012. линк
Книга Финанси и финансов мениджмънт на фирмата. български 2011 Издателство „Летера ISBN: 978-954-516-952-6 Конарев, А. И. и Константинова, С.С.
Книга Икономика на туристическото предприятие. български 2011 Издателство „Летера ISBN: 978-954-516-939-7 линк
Статия Икономиката на българските компании в условията на криза. български 2011 – Във национална научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”; Сборник с доклади на КИА – Пловдив,33–41. ISBN: 978-954-927-762-3 Конарев, А. И. и Константинова, С.С.
Статия Корпоративна оценка, финансова мощ и ликвидност на българските компании в условията на криза български 2011 – Във национална научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”; Сборник с доклади на КИА – Пловдив, 82–93. ISBN: 978-954-927-762-3
Статия Изследване на финансово-икономическото състояние на туристическите фирми в условията на криза. български 2011 – Във национална научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи”; Сборник с доклади на КИА – Пловдив, 17–25. ISBN: 978-954-927-761-6 Конарев, А. И. и Константинова, С.С.