uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Лена Филипова Костадинова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Приложение на компютърни технологии за усъвършенстване ”поведението” на електромеханични обекти в хранително-вкусовата промишленост български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, бр.2, 2011 ISSN: 1314-3913 Костадинова, Л. Ф.
Статия Съвременни безконтактни методи за определяне на качествени характеристики на мляко и млечни продукти български 2011 сб. Доклади IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, СУБ Пловдив ISSN: 978-954-9449-44-0 Ганчовска В., Боянова П., Иларионов Р., Костадинова Л., Шопов Н., Панайотов П.
Статия Възможности за контрол на структурни изменения по време на сирищната и киселинната коагулация на млякото български 2011 сб. Доклади IVНационална научна конференция 2011 за студенти докторанти и млади учени, СУБ- Пловдив ISSN: 978-954-9449-44-0 Боянова П., Панайотов П., Ганчовска В., Костадинова Л.
Статия Диференциране на животинска от растителна мазнина на микропроби от краве мляко по спектрите на преминалата и разсеяна светлина български 2011 сб. Доклади IV международeн симпозиумЕкологични подходи при производство на безопасни храни – Пловдив, 23-24 юни 2011г ISSN 1313-9819 Панайотов П., ЕфтимовТ., .Шопов Н, Боянова П. , Ганчовска Вл.
Статия Определяне на цвета на видове сирене с компютърна система български 2011 Научни трудове, УХТ, Пловдив, том LVIII, св. 3 ISSN 0477-0250 Ганчовска Вл., Боянова П., Костадинова Л., ПанайотовП. , ШоповН.
Статия Хардуерни аспекти при получаване на първична оптична информация за окачествявани хранителни продукти български 2011 Научни трудове, УХТ, Пловдив, том LVIII, св. 3 ISSN 0477-0250 Костадинова Л., Ганчовска Вл.
Статия Цветови класификатор за анализ на сирене на базата на NI Vision Assistant български 2011 сп. “Хранителна наука техника и технологии”, бр.3, 2011 ISSN 1314 - 3913 Ганчовска Вл., Костадинова Л. , Катранджиев Н.
Статия Компютърни технологии при обективно окачествяване на храни в реално време български 2011 сб. Доклади IV международна конференция на младите учени, Пловдив, 23-24 юни 2011 ISSN 1311 9192 Ганчовска В., Костадинова Л.
Статия Increasing the Rate of Operation of Automatic Quality Classifiers for Agricultural products – Software and Hardware Decisions английски 2010 Jornal Acta Horticulturae 858 ISSN: 0567-7572 Georgiev A.S., Kostadinova L.F. , Gabrova R. , Shopov N.
книга Fundamentals of Signals &Systems английски 2010 Lectures, Академично издателство на УХТ, Пловдив ISBN 978-954-0157-5 Georgiev A.S., Kostadinova-Georgieva L.