uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иванка Милкова Костова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Основи на ценообразуването български 2015 Научни трудове КИА, 2015 Костова И.
Статия Типични методи на ценообразуване, които се използват днес в малкия бизнес български 2012 КИА
Доклад Договорно ценообразуване български 2011 Международна научна конференция „Бизнесът и регионите
Статия Costomer negotiation английски 2011 Trakia Journal of Science 4 ISSN 1313-7069, стр. 185
Монография Стокови борси и борсова търговия български 2011 второ изд.СД „КОНТРАСТ” ISBN 978-954-9443-42-4, стр. 156 проф. Димитър Костов
Доклад Измерване на ценовата еластичност български 2010 Юбилейна научна конференция с международно участие
Статия Pricing Psychology английски 2010 Trakia Journal of Science ISSN 1313-7050, стр. 158
Статия Measuring price sensitivity английски 2010 Trakia Journal of Science 3 ISSN 1313-7069, стр. 172
Монография Цени и ценова политика български 2010 Алфамаркет ISBN 978-954-9443-40-0, стр.164
Доклад Психологично ценообразуване български 2009 Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”