uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йорданка Владимирова Ковачева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Основни методологични въпроси на трансферното ценообразуване български 2011 сп.Инсталации (раздел Икономика ),бр.2
Студия Transition form a bases oriented to a value oriented competition strategy in trade английски 2011 Studia commercialia, Bratislavensia, Ciso No Rocnik Volume,
Научен доклад Конкурентни действия на фирмите в търговията български 2011 сб.Съвременни измерения на търговския бизнес - комуникация между наука и практика том II; Юбилейна международна конференция. 978-954-23-0593-4
Статия Характеристика на конкурентните предимства на вeриги супермаркети български 2010 Научно списание на Факултет Икономика на инфраструктурата,УНСС,бр.1
Статия Конкурентоспособност на националната икономика-оценки и проблеми български 2010 Научно списание на Факултет Икономика на инфраструктурата,УНСС,бр.2
Монография Факторна обусловеност на ценообразуването в търговията български 2010 Авангар Прима. 978-954-323-690-9
Монография Методологически аспекти на конкурентоспособността на фирмите в търговията на дребно български 2010 Авангард Прима 978-954-323-100-10
Студия Конкурентно ценообразуване в туризма български 2010 сб. Съюз на учените в България, бр.1
Научен доклад К вопросу о развитии форм рыночного ценообразования в странах Восточной Европы руски 2010 VIII Международная научная конференция Наука и Образование, Кемеровскии Государственный университет
Учебник Търговия български 2010 УИ Стопанство - УНСС