uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Сийка Димитрова Козлуджова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Pea probiotic foods and beverages during storage. английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies ISSN: 1314-7773 Z. Denkova, I. Dobrev, R. Denkova, V. Yanakieva, S. Kozludzhova линк
Статия Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem artichoke tubers (helianthus tuberosus l.) английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies ISSN: 1314-7773 N. Toshkov, N. Delchev, S. Kozludzhova линк