uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ана Петрова Кръстева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Хлебопекарно качество на брашнено-билкови смеси български 2014 Хранително-вкусова промишленост, 64(8): 30-34. ISSN 1311-0179 Димов И., Дуракова А. линк
Статия Фаринографски показатели на тесто от брашнено-билкови смеси български 2014 International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE Yambol, Bulgaria, 659-664. ISSN 1314-9474 Димов И., Дуракова А.
Ръководство за упражнения Технология на зърнопреработването български 2014 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0236-7 Бозаджиев Б.
Статия A study of stage aeration in continuous rotor – stator mixer английски 2011 Proceedings of the 6th CIGR Section VI International Symposium “Towards a Sustainable Food Chain” Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, Nantes, France - April 18-20 ISBN 978-2-74-66-3203-5 Yankov St., Tzv. Dessev, A. Krasteva, Tzv. Gogova
Статия Влияние на времето на съхранение и вида на опаковката върху хлебопекарните показатели на брашнени смеси с добавка на брашно от топинамбур, български 2011 Н. Тр. УХТ – Пловдив, LVIII, св 1, стр.236-240; ISSN 0477-0250 Йовчев А., Кръстева А., Бозаджиев, Б
Статия Технологични свойства на наши и чужди хибриди царевица. Част II. Добив и масленост на млевни продукти. български 2011 Международна научна конференция 04.06-05.06.11 г. Ст. Загора, Vol.1, 68-73 ISSN 1314 -4111 Бозаджиев Б., Кръстева А., Колева А., Илчовска М.
Статия Flour mixes with Herb Additives български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, том. 2, стр. 11-15 ISSN: 1314-3913 Кръстева, А. П., Баева, М. Р., Гогова, Цв И., Дуракова, А. Г., Бозаджиев, Б. В.
Статия Functional components in bulgarian herbs and possibilities for usage in bread making английски 2011 Proceedings of the 6th CIGR Section VI International Symposium “Towards a Sustainable Food Chain” Food Process, Bioprocessing and Food Quality Management, Nantes, France - April 18-20 Krasteva A., Baeva, M., Gogova, Tzv., Dessev, Tzv., Yovchev A.
Статия Изследване на реологичните свойства на тесто от брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур български 2011 Н. Тр. УХТ – Пловдив, LVIII, св 1, стр.231-235; ISSN: 0477-0250 Йовчев, Ал., Кръстева, А. П
Статия Гранолометричен състав на брашнени смески с добавка на брашно от топинамбур български 2010 Н. Тр. УХТ – Пловдив, LVII, св 1, стр.147-152 ISSN: 0477-0250 Йовчев, Ал., Кръстева, А. П