uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димитър Кузманов Кузманов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Predicting the increase of pest infestation in storage of freshly harvested wheat. английски 2009 AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. 1(3): 99-102. ISBN: 1313-8820 Kuzmanov, D., N. Dimitrov, линк
Статия Insect Population Growth in Stored Freshly Harvested Wheat (Coleoptera: Curculionidae & Silvanidae). английски 2009 Entomologische Zeitschrift - Stuttgart. 119(4): 1-4. Kuzmanov, D., N. Dimitrov,
Статия Forecasting the Necessity of Grain Fumigation during Storage. английски 2009 Czech Journal of Food Science. 27(3): 210-215. ISBN: 1212-1800 Kuzmanov, D., N. Dimitrov, линк
Статия Икономическа граница на вредност на вредителите при съхранение на зърното български 2009 Хранително-вкусова промишленст № 7 - 8, 48 - 51 ISSN 1311-0179 Кузманов Д.,
Статия Възможности за управление дебита на фосфин при хидролиза на конвенционални фосфороводородни препарати. български 2009 Н. Трудове УХT, т. LVI, св. 21, 119 – 126. Гинов Н., Д. Кузманов, Й. Бадев