uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ясен Костадинов Маданков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Control Characteristics of High-Voltage Resonant DC/DC Converter английски 2014 XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014 ISBN: 978-86-6125-032-3 Bankov, N., Vuchev, Al.
Статия Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube английски 2014 Annual Journal of Electronics 2014, 235-238 ISSN: 1314-0078 Vuchev, Al., Bankov, N. линк
Доклад Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при основен режим на работа български 2013 Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, 224-229 ISSN: 1314-8605 Банков, Н., Вучев, Ал.
Доклад Анализ на високоволтов резонансен DC/DC преобразувател при граничен режим на работа български 2013 Национален форум „Електронни, информационни и комуникационни системи 2013”, 230-235 ISSN: 1314-8606 Банков, Н., Вучев, Ал.
Статия Експериментално определяне на собствения капацитет на високоволтови трансформатори в състава на резонансен DC/DC преобразувател български 2013 Списание на ТУ-София, филиал Пловдив „Фундаментални науки и приложения”, 27-30 ISSN: 1310-8271 Вучев, Ал., Банков, Н. линк
Статия Design Methodology for High Voltage Resonant DC/DC Converter for CO2 Laser Power Supply английски 2013 Annual Journal of Electronics 2013, 152-155 ISSN: 1314-0078 Bankov, N., Vuchev, Al. линк
Статия Load Characteristics of High Voltage Resonant DC/DC Converter английски 2013 Annual Journal of Electronics 2013, 156-159 ISSN: 1314-0079 Vuchev, Al., Bankov, N. линк
Доклад Високоволтов трансформатор за LCC резонансен преобразувател български 2012 ХІ национална конференция с международно участие “ЕЛЕКТРОНИКА 2012”, 176-181 ISSN: 1313-3985 Вучев, Ал., Банков, Н. линк
Статия Current Control for а CO2 Laser using LCC Resonant DC-DC Converter английски 2012 Annual Journal of Electronics 2012, 140-143 ISSN: 1314-0078 Vuchev, Al., Bankov, N. линк
Доклад Високоволтов транзисторен преобразувател за захранване на мощен CO2 лазер български 2012 Международна научна конференция “УНИТЕХ?12”, I-228 - I-233 ISSN: 1313-230Х Банков, Н., Вучев, Ал. линк