uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иванка Василева Маринова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Some mistakes caused by insufficient knowledge of the apostrophe and the comma английски 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 981-986 ISSN: 1314-7102 Маринова, И. линк
Статия Термини от областа на кетъринга и някои проблеми свързани с превода им на български език български 2011 Хранителна наука, техника и технологии - 2011 Луизова - Хорева, Ц. Хр.
Статия Създаване на тестове по чуждоезиково обучение с компютърна платформа български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. Чакърова, К., Бозуков, Н., Несторова, П., Желязков, Н.
Статия Multiple-choice as an appropriate way of testing the knowledge of English of university students английски 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. Chakarova, K., Bozukov, N., Nestorova, P., Zhelyazkov, N.