uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Божидар Георгиев Марков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изчисляване на роторните токове, електромагнитният момент и избор на съпротивление в многодвигателно асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите на асинхронните двигатели български 2011 Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 369-374, ISSN 0477-0251 Марков Б.Г.
Статия Линейни електрозадвижвания в промишлеността български 2011 Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 381-386 ISSN 0477-0252 Марков Б.Г.
Статия Математичен модел на линеен асинхронен двигател български 2011 Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове, том LVIII, Свитък 3, Пловдив, 14-15 октомври 2011, стр. 375-380 ISSN 0477-0253 Марков Б.Г.
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Статия Изследване влиянието на хлабините в кинематичните звена в пътуващия механизъм на мостов кран с електрическа връзка между роторите на задвижващите асинхронни двигатели български 2010 Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Научни трудове, том LVII, Свитък 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 355-360 ISSN 0477-0250 Марков Б.Г.
Автореферат Намаляване на натоварванията в мостов кран чрез асинхронно електрозадвижване с електрическа връзка между роторите български 2009 02.01.48 Подемно-транспортни машини, СНС по Транспорт и логистика, София, март 2009 Марков Б.Г.