uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Венета Методиева Марковска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Estimation of Default Risk in CIR++ model simulation. английски 2015 Int. J. Eng, 1(1), 1-8. ISSN: 2351-8707 Милев М. , Кабаиванов С.
статия A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics английски 2015 Application of Multivariate Normal, 2015, AMEE'15, AIP (in print) Милев М. , Кабаиванов, С.А.Малечкова, А.Марчев
статия Applying option valuation methods for analyzing human resource management decisions английски 2015 АVanguard scientific instruments in management '2015, UNWE (in print) Марковска В.
доклад Живата икономика български 2015 Осма национална конференция Образованието и изследванията в информационното общество, Пловдив, Май 2015, стр. 114-119 Милев М.
доклад Иновации и конкурентоспособност на хранително-вкусовата промишленост в България български 2015 VI-та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, Май 2015 ISSN: 1314-9547 Милева П., Милев М.
доклад Основни подходи и техники за мотивация на персонала български 2015 VI-та Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, Май 2015 ISSN: 1314-9547 Милева П.