uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Димитров Менков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на продължителността на съхранение и влажността върху температурния профил на дишане на зърно от мека пшеница (Triticum aestivum L.) български 2014 Аграрни науки, 16(1), 19-23 ISBN: 1313-6577
Статия Производителност на системите за приемане на зърно в зърнохранилищата български 2014 Сб. трудове Русенски университет, Биотехнологии и хранителни технологии Vol. 53 ser 10.2 pp.135-139 ISBN: 1311-3321
Статия Теоретично определяне на неравномерността на постъпленията при директно приемане на зърно в зърнохранилищата български 2014 Сб. трудове Русенски университет, Биотехнологии и хранителни технологии Vol. 53 ser 10.2 pp.111-115 ISBN: 1311-3321
Статия Wheat bread functional purpose for prevention of cardiovascular diseases английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (5), 1095-1097 ISSN: 0310-0351 Shansharova, D.A., Hrivna, L., Sottnikova, V., Abdraimova, D.B., Khakimzhanov, A.A. and Menkov, N.
Статия Экструзия риса и ягод годжи бери руски език 2014 Вестник ЧГАА ISSN: 2227-7005 Toshkov, N., Dushkova, M., Simitchiev, Koleva, A., Balkanski, K., Menkov, N.
Статия Diafiltration of ultrafiltration retentate of whey from white brined cheese. английски 2012 Journal of Central European Agriculture, 13 (1), 21-33. ISSN: 1332-9049 Dushkova, M.A. and Menkov, N.D. линк
Статия Functional characteristics of extruded blends of potato flakes and whey protein isolate английски 2011 International Journal of Food Engineering, 7 (6) ISSN: 1556-3758 Dushkova, M.A., Menkov, N.D. and Toshkov, N.G. линк
Статия Процесни характеристики при екструдиране на картофени люспи, навлажнени с диафилтрационен суроватъчен концентрат български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, I (1), 122-125 ISSN 1314-3913 Душкова, М., Менков, Н., Тошков, Н., Стоянова, М.
Статия Проучване възможностите за смилане на листа от пауловния. български 2011 Научни трудове на Русенския университет. 50: 121-125. ISSN 1311-3321 Колева, А., Б. Бозаджиев, Н. Димитров,
Статия Установяване на появата на микробна развала в брашна с добавка на топинамбур (Helianthus tuberosus). български 2011 Хранителна наука, техника и технологии. 2: 16-19. ISSN: 1314-3913 Димитров, Н., Б. Бозаджиев, А. Колева,