uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Михайлов Михайлов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на температурата върху якостта на стъклени опаковки за пиво. български 2015 Международно on-line списание Наука и технологии. Съюз на учените - Ст. Загора ISSN 1314-4111 Д. Ганчовска, К.Ангелов, С.Василев
Статия Анализ на поведението на стъклена опаковка за пиво при натоварване на вътрешно налягане при различни температурни режими български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Д. Ганчовска, К. Ангелов, С. Василев линк
Статия Експериментално изследване рязането на червено цвекло с дисков нож. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) М. Ботева линк
Статия Сили на рязане на плодове и зеленчуци български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) М. Ботева, С. Василев линк
Статия Влияние на скоростния коефициент върху големината на съставните на силата на рязане български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) М. Ботева, С. Василев линк
Статия Влияние на показателя устойчивост на вътрешно налягане върху чупливостта та многооборотни стъклени бутилки за пиво. български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 Д. Ганчовска, С. Василев, Ангелов К. линк
Статия Екстремално определяне на силите на рязане на ябълки български 2015 НТ на СУБ- Пловдив , Серия В, том XII, 201-204 ISSN 1311-9419 М. Ботева, К. Ангелов линк