uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Борислав Христов Миленков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на работното разстояние между сензор и проба, при проследяване на ензимната коагулация на мляко с помощта на оптичен уред български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, 1, 107-110 Миленков Б.
Статия Автоматичен контрол и архивиране на процеси в лабораторна практика. I. Конфигуриране и апробиране на система за автоматичен контрол и архивиране на pH и t° по време на киселинна коагулация на млякото български 2011 Научни трудове на УХТ, LVIII (1), 61-66 ISSN 0477-0250 Панайотов П., П. Боянова, Б. Миленков, Хр. Динков
Статия Влияние на степента на механичната обработка върху реолгичните свойства на емулсионни какаови дресинги български 2011 Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 77-82 ISSN 0477-0250 Михов Р., М. Хаджикинова, Б. Миленков
Статия Monitoring the rennet coagulation process of ultrafiltration milk retentates using an optical device английски 2011 Milchwissenschaft, 66(1), 11-14 ISSN 00263788 Dinkov K., Dushkova M., Milenkov B линк
Статия Влиянието на светлинния фон върху коефициента на отражение, при проследяване на ензимната коагулация на мляко български 2010 Хранително вкусова промишленост, 4, 54-56 ISSN 1311-0179 Миленков Б.
Статия Обобщен критерий за управление и оптимизация на процеса на оцетно-кисела ферментация български 2010 International Conference “AUTOMATICS AND INFORMATICS’10”, стр. І-97:І-100 ISSN 1313-1850 Стойчев Ж., Актерян С., Бадев Й., Миленков Б.