uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Илиана Василева Милкова – Томова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Сравнителна характеристика на флавоноли и фенолни киселини в ацетонови екстракти от листа и плодове на червена боровинка (Vaccinium Vitis-Ideae L. ) български 2015 Аграрни науки, година 7, бр. 17, 93-97 ISSN 1313-6577 Николова Кр., Д. Бухалова, Ил. Милкова-Томова, Й. Алексиева, О. Мацикова линк
Доклад Внешний вид и вкус бисквитов, изготовленных с использованием листьев клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.). руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.139 ISBN 978-985-6985-31-0. Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова-Томова Й.Н.Алексиева, С. С. Станков, О. В. Мацикова
доклад Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) - перспективная функциональная добавка при производстве бисквитов. руски 2015 X Международной научно-технической конференции 23 – 24 апреля 2015 года, Могилевский государственный университет продовольствия, г. Могилев, Беларусь. Тезисы докладов: с.140. ISBN 978-985-6985-31-0. Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова - Томова, Й.Н.Алексиева,С. С. Станков, О. В. Мацикова
статия Листья клюквы (Vaccinium vitis-ideae L.) в качестве функциональных добавок в бисквитах.). руски 2015 Научно-методический журнал Могилевского государственого университета продовольствия, 1(18), 65-69 ISSN 2218-1652 Горанова, Ж.Т., М. Р. Баева, Д. В. Бухалова, Ил. Милкова - Томова, Й.Н.Алексиева,С. С. Станков
статия Физико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка (Vaccinium vitis-ideae L.) български 2015 Аграрни науки, година 7, бр. 17, 99-104 ISSN 1313-6577 Бухалова Д., Кр. Николова, Ил. Милкова-Томова, Й. Алексиева, С. Масански линк
статия Качественные показатели традиционного хлеба с применением LB подкислителей руски 2015 АПК России – Челябинск № 72 1. 2015 стр.158 –162 ISSN 2227-7005 Милкова-Томова Ил., Денкова Р., Бухалова Д., Дойкина П., Алексиева Й. линк
статия Исследование антиоксидантной активности водных экстрактов из плодов клюквы Vaccinium vitis-ideal L. руски 2014 Научно-методический журнал Могилевский государственный университет продовольствия, 1(16): 45-48. ISSN 2218-1652 Бухалова, Д. В., Й. Алексиева, Л. Георгиева, А. Павлов, Ил. Милкова-Томова
статия Comparative characteristics of sunflower oil with supplement of traditional Bulgarian herbs. английски 2014 Bulgarian Chemical Communications, 47(Special issue B):34-38 IBSN 0975-4973 Buhalova Dr. V., Kr. Nikolova, G. Antova, I. Tomova, D. Aladjadjiyan, I. Aleksieva, Zh. Petkova линк
Ръководство за лабораторни упражнения Основи на кулинарната технология, І част български 2013 Академично издателство на УХТ, Пловдив ISBN 978-954-24-0220-6 Алексиева, Й., Ил. Милкова
статия Содержание и состав фенолов и флавоноидов в клюкве руски 2013 Вестник торгово-технологического института – Набережны Челны – Татарстан, 7(1): Бухалова, Д. В., К. Николова, Й. Алексиева, Ил. Милкова-Томова