uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Минчо Стоянов Минчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Determination permeability of transparent covers for solar collectors, 3rd International Conference of Thermal Equipment английски 2014 TE-RE-RD 2014, Mamaia-Romania ISSN: 2359-7941 Атанасов Д., Минчев М., Ташев А. линк
Статия Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4 английски 2014 TE-RE-RD 2014, Mamaia-Romania ISSN: 2359-7941 Rasheva V., N. Kalojanov, S. Tasheva, M. Minchev, G. Valtchev линк
Статия Study of the absorption coefficient to absorbers coating английски 2014 НУХТ, Київ, 2014, реєстрацію серія ДК № 1786 Atanasov D, M. Minchev, I. Panchev, A. Tashev линк
Статия Изследване влиянието на оребряването, скоростта и температурата на въздуха върху темпуратурата на повърхността на абсорбер за въздушен колектор за сушилня български 2014 сп.Топлотехника, година 5, книга 3, 2014 ISSN: 1314-2550 Георгиева М., Атанасов Д., Минчев М., Ташев А.
Статия Изследване на потенциалните характеристики на pvt –панел български 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014. Пловдив, 5 юни 2014 ISSN: 1314-1880 Minchev М, M. Dinkova, I. Georgieva линк
Статия Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика български 2014 сп.Топлотехника 5, година 5, книга 2, 2014 ISSN: 1314-2550 Вълчев Г., Калоянов Н., Минчев М., Рашева В.; Ташева С.
Статия Резултати от внедряване на енергийна ефективност на учебен корпус І на Университет по хранителни технологии - Пловдив български 2014 сп.Топлотехника 6, година 5, книга 1, 2014 ISSN: 1314-2550 Ташева С., Вълчев Г., Калоянов Н., Минчев М., Рашева В.
Статия Оценка на ефективността на мерките от обследване на учебен корпус 3 на Университета по хранителни технологии български 2014 НК на ЕМФ, ТУ – София, Созопол, 2014 ISSN: Минчев М., Вълчев Г., Калоянов Н., Рашева В., Ташева С. линк
Статия Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с периодично действие български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Ташев, М. Минчев
Статия Изследване влиянето на относителното натоварване при сушене на картофи в периодична конвективна сушилня български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. ISSN: 0477-0250 Минчев М., Ат.Ташев