uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Камен Христев Мицев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Повишаване на конкурентноспособността на предприятията в ХВП чрез повишаване на квалификацията на мениджърите в областта на енергийната ефективност български 2014 СУБ - Пловдив Н. Бозуков
Статия Информационная технология для економии енергии при замене или покупке кондиционера или системи горячего водоснабжения руски 2013 X международная задочная научно-практическая конференция, Москва, Научная дискуссия: Вопроси технических наук, УДК 62, ББК 30, Н34, 142 – 146 ISBN 978-5-00021-053-6 Бозуков Н.
Статия Електронната таблица средство за анализ на енергийни спестявания български 2013 Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2013”, 335-336
Статия Програма за компютърни тестове български 2011 Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономоката и образованието”, 2-3.12. 2011, Сборник доклади, УНСС, София Бозуков Н., Хр. Динков, М. Димитров
Статия Създаване на тестове с компютърна платформа български 2011 Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономоката и образованието”, 2-3.12. 2011, Сборник доклади, УНСС, София Бозуков Н., Хр. Динков, М. Димитров
Статия Програма за компютърни тестове български 2011 Международна конференция Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието 2-3.12.2011, Сборник доклади УНСС София ISBN: 978-954-92247-3-3 Бозуков Н., Динков Хр., Димитров М.
Статия Създаване на тестове с компютърна платформа български 2011 Международна конференция Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието 2-3.12.2011, Сборник доклади УНСС София ISBN: 978-954-92247-3-3 Бозуков Н., Динков Хр., Димитров М.
Статия Един подход при преподаване на дисциплината Информатика за чуждестранни студенти подготвителна година на английски език в УХТ Пловдив български 2009 Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 12-13.05.2009г., гр. Пловдив