uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Пламен Неделчев Моллов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Antioxidant capacity and colour stability of texture-improved canned strawberries as affected by the addition of rose (Rosa damascena Mill.) petal extracts английски 2012 Food Research International, 46, (2), pp 552–556 0963-9969 Shikov, V., D.R.Kammerer, K.Mihalev, P.Mollov, R.Carle линк
Статия Anthocyanin co-pigmentation as a bionic approach for colour retention in fruit processing английски 2011 Proceedings of the Symposium on the Occasion of the 15 Years of Chair Plant Foodstuff Technology, May 06, Stuttgart-Hohenheim, Germany (in press) Mihalev, K., Mollov, P.
Статия Colour stability of enzymatically modified pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) purees upon heating английски 2010 Proceedings of the 6th International Congress on Pigments in Food, June 20-24, Budapest, Hungary, pp. 73-76 Obreshkov, I., Alexieva, I., Mihalev, K., Dobrev, G., Mollov, P.
Статия Heat stability of strawberry anthocyanins in model solutions containing natural copigments extracted from rose (Rosa damascena Mill.) petals английски 2008 Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 8521-8526 0021-8561 Shikov, V., Kammerer, D., Mihalev, K., Mollov, P., Carle, R линк
книга Технология на консервирането на плодове и зеленчуци - концентрати и плодово-захарни продукти български 2008 Второ издание. “Контраст”, Стара Загора Малчев, Ем., Моллов, П.
книга Наръчник по управление на качеството на плодовите сокове български 2008 ”АДГ”, Пловдив 978-954-794-079-6 Молов, П., Михалев, К., Иванов, Г., Велчев, З., Шиков, В.
книга Соковете – стабилност, качество, технология български 2008 “Контраст”, Стара Загора Малчев, Ем., Моллов, П., Михалев, К.
Статия In vitro антиоксидантна активност на червени пиперкови пюрета английски 2007 Научни трудове на УХТ-Пловдив, LIV (1), 189?193 Михалев, К., Йончева, Н., Луднева, Д., Моллов, П.
Статия Мътен ябълков сок – иновация или възродена традиция. български 2007 Пета среща на съюзите на преработвателите на плодове и зеленчуци от Югоизточна Европа и Конференция „Преработката на плодове и зеленчуци в Югоизточна Европа – традиция и иновации”, 29-30.11.2007, Пловдив Моллов, П., Михалев, К.
Статия Colour stability improvement of strawberry beverage by fortification with polyphenolic copigments naturally occurring in rose petals английски 2007 Innovative Food Science and Emerging Technologies, 8, 318–321 Mollov, P., Mihalev, K., Shikov, V., Yoncheva, N., Karagyozov, V. линк