uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Веселин Геров Начев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Synthesis of a Classifier for Egg Freshness Determination англ. език 2012 Proceedings of International Workshop (Conference) on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria (приета за печат) Ch. Damyanov, T. Titova
Доклад A Modified Algorithm for Non-Destructive Quality Evaluation of Potatoes with an AQS 602 Sorting Machine англ. език 2012 Proceedings of International Workshop (Conference) on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria (приета за печат) Ch. Damyanov, T. Titova
Доклад Synthesis of a Classifier for Egg Freshness Determination англ. език 2012 Proceedings of International IFAC Workshop (Conference) on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria, 61-65 ISBN 978-954-9641-53-0 V. Nachev, T.Titova
Доклад A Modified Algorithm for Non-Destructive Quality Evaluation of Potatoes with an AQS 602 Sorting Machine англ. език 2012 Proceedings of International IFAC Workshop (Conference) on Dynamic and Control in Agriculture and Food Processing, 13-16 June 2012, Plovdiv, Bulgaria, 99-105 ISBN 978-954-9641-53-0 V. Nachev, T.Titova
Доклад Determining the Fressness of  Eggs Using Spectral Data and Wavelet Network Model англ. език 2012 Proceeding of 56th International Conference for Electronics, Telecomunications, Computers, Automation and Neclear Engeneering, ETRAN 2012, June, 11-13, 2012, Zlatibor, Serbia,VI1.5-1-4 ISBN 978-86-80509-67-9 V. Nachev, T.Titova, N. Bozukov, Hr. Dinkov
Доклад Wavelet Neural Network for Non-Destructive Egg Freshness Determiation англ. език 2012 Conference for Academic Disciplines. International Journal of Arts& Science (IJAS), May 21-25, 2012, Province, France (in press) - V. Nachev, T.Titova
Доклад Non-destructive Determination of Eggs Quality using Intelligent Classifiers англ. език 2012 Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, November 14th-16th, 2012, Ni?, Serbia, 451-454 ISBN 978-86-6125-072-9 T.Titova, V. Nachev
Доклад Inreasing the Accuracy of Neural Classifiers in Collective Classification Schemes англ. език 2012 Proceedings of XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, November 14th-16th, 2012, Ni?, Serbia,479-482 ISBN 978-86-6125-072-9 V. Nachev, T.Titova
Доклад Определяне на общите сухи вещества в цитрусови сокове чрез инфрачервена спектроскопия и рефрактометрия бълг. език 2012 Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве”, 95-100 ISBN 978-954-24-0204-6 T. Титова, П. Велчева, В. Начев
Ръководство Интелигентни системи (ръководство за упражнения) бълг. език 2012 Академично издателство на УХТ - Пловдив ISBN 978-954-24-0201-5 В. Начев, T. Титова