uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Пламена Петрова Неделчева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Isolation of thermophilic actinomycetes producers of thermostable proteases английски 2011 Biomicroworld, (in press) Hristova I., P. Nedelcheva, A. Gushterova, D. Paskaleva, A. Krastanov
Статия Характеристика на протеази, продуцирани от Bacillus sp. български 2011 „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове на УХТ, Том LVIII, Свитък 2, 148-152 ISSN 0477-0250 Неделчева П., Р. Колева, Д. Блажева, А. Кръстанов
Статия Сравнителна характеристика на стабилността на протеази, предназначени за включване в състава на почистващи препарати български 2011 „Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Научни трудове на УХТ, Том LVIII, Свитък 2, 153-158 ISSN 0477-0250 Неделчева П., М. Бръзкова, Д. Блажева, А. Кръстанов
Статия Characterization of crude lipase from Rhizopus arrhizus and purification of multiplicity forms of the enzyme английски 2011 Biotechnology and Biotechnological Equipment, (25), 1, 2295-2300 ISSN 1310-2818 Dobrev, G., B. Zhekova, P. Nedelcheva, R. Chochkov, A. Krastanov
Статия Probiotic strain Lactobacillus plantarum NBIMCC 2415 with antioxidant activity as starter culture in the production of dried fermented meat products английски 2010 Biotechnology & biotechnological equipment, vol. 24, 1, 1624-1630 ISSN 1310-2818 Nedelcheva, P., Z. Denkova, P. Denev, A. Slavchev, A. Krastanov
Статия Antioxidant activity of lactic acid bacteria английски 2009 Гастроентерология Санкт-Петербурга, № 4/2009 A17-A18 Nedelcheva, P., A. Slavchev, Z. Denkova, A. Krastanov
Статия Антимикробна активност на Pediococcus pentosaceus НБПМКК 1441 върху растежа на патогенни и токсигенни бактерии български 2009 „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ, Том XVI, Свитък 1, 411-416 ISSN 0477-0250 Неделчева, П., З. Денкова
Статия Инхибиращо действие на Lactobacillus plantarum 226-15 върху растежа на патогенни и токсигенни бактерии български 2009 „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, Научни трудове на УХТ, Том XVI, Свитък 1, 417-422 ISSN 0477-0250 Денкова, З., П. Неделчева