uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ненкo Стефанов Ненов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Low temperature extraction of Bulgarian essential oil bearing plants by liquefied gases. 17. Savory (Satureja hortensis L.) английски 2014 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3(6) ISSN: 2278-4357 Гочев, В., Стоилова, И., Гирова, Т., Атанасова, Т., Стоянова, A. линк
Статия ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА АРОМАТИЧНИ ПРОДУКТИ.1. ГРАДИНСКИ ЧАЙ (Salvia officinalis L.) български 2014 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ ТОМ LXI, 2014 г. T. Aтанасова, И. Димитрова-Дюлгерова, В. Миладинова, В. Илиев, A. Стоянова
доклад LOW TEMPERATURE EXTRACTION OF BULGARIAN ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS FROM LAMIACEAE BY LIQUEFIED GASES. 16. PEPPERMINT (Mentha piperita (Huds.) L.) английски 2014 Proceedings of the International Conference “AGRI-FOOD SCIENCES, PROCESSES AND TECHNOLOGIES” AGRI-FOOD 2014, May 14-15, 2014, Sibiu, Romania Гочев, В., Стоилова, И., Гирова, Т., Атанасова, Т., Стоянова, A.
Статия Low temperature extraction of Bulgarian essential oil bearing plants by liquefied gases. 17. Savory (Satureja hortensis L.) английски 2014 World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 3(6) ISSN: 2278-4357 Гочев, В., Стоилова, И., Гирова, Т., Атанасова, Т., Стоянова, A. линк
Статия ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА АРОМАТИЧНИ ПРОДУКТИ.1. ГРАДИНСКИ ЧАЙ (Salvia officinalis L.) български 2014 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ ТОМ LXI, 2014 г. T. Aтанасова, И. Димитрова-Дюлгерова, В. Миладинова, В. Илиев, A. Стоянова
доклад LOW TEMPERATURE EXTRACTION OF BULGARIAN ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS FROM LAMIACEAE BY LIQUEFIED GASES. 16. PEPPERMINT (Mentha piperita (Huds.) L.) английски 2014 Proceedings of the International Conference “AGRI-FOOD SCIENCES, PROCESSES AND TECHNOLOGIES” AGRI-FOOD 2014, May 14-15, 2014, Sibiu, Romania Гочев, В., Стоилова, И., Гирова, Т., Атанасова, Т., Стоянова, A.
Статия Evaluation of Mayonnaise-Like Food Emulsions with Extracts of Herbs and Spices. английски 2012 Emir. J. Food Agric. 2012 ISSN: 2079-0538 Mihov R., Kr. Nikovska, A. Slavchev линк
Статия Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied gases. 7. Seeds from cardamom (Elettaria cardamomum (L.) Maton). английски 2012 J. Essential oil Bearing Plant. (под печат) ISSN 0976-5026 Gochev, V., T. Girova, I. Stoilova, T. Atanasova, V. Stanchev, A. Stoyanova. линк
Доклад Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquificate gases: Fruits from sweet fennel (Foeniculum officinale Mill.). английски 2011 International Scientific Conference eRA-6, Physics session, Greece, 2011, 1-6. ISSN-1791-1133 Girova T., V. Gochev, I. Stoilova, Kr. Dobreva, V. Stanchev, A. Stoyanova линк
Статия Low temperature extraction of essential oil bearing plants by liquefied gases. 6. Bark from cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees) английски 2011 J. Essential oil Bearing Plant, 14 (1): 67-75. ISSN 0972-060X Gochev, V., Girova, T., Stoilova, I., Nenov, N., Atanasova, T., Stanchev, V., Stoyanova A. линк