uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Христо Николов Николов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване върху стабилизацията на уиски чрез комбинирано приложение на изкуствен студ. III. Влияние на режимите на студова обработка на купажите. български 2014 Лозарство и винарство (6/2013): 10 - 18. Денев, С.П., Х. Н. Николов
Статия Effect of Vacuum-Packaging on the Changes of Russian Sturgeon Muscle Lipids during Frozen Storage английски 2011 European Journal of Lipid Science and Technology. Article first published online: 8 SEP 2011 DOI: 10.1002/ejlt.201000494 Balev, D., G.Ivanov, S.Dragoev, H.Nikolov,
книга Учебник по хладилна технология на растителните продукти български 2011 Пловдив, Изд.”Авто принт” Карагьозов, В.,Е.Кузманова, Хр.Николов
Статия Автоматичен контрол и архивиране на процеси в лабораторната практика български 2011 УХТ– гр. Пловдив, Сборник доклади- 2011 година. Панайотов П., П. Боянова, Б. Миленков, Х. Динков
Статия Програма за компютърни тестове български 2011 УНСС- гр. София, Сборник доклади- 2011 година. Нанко Бозуков, Христо Динков, Камен Мицев, Марко Димитров
Статия Създаване на тестове с компютърна платформа български 2011 УНСС- гр. София, Сборник доклади- 2011 година. Нанко Бозуков, Христо Динков, Камен Мицев, Марко Димитров
Статия Подобрен модел на Фазово-константен елемент в РSPICE базиран на апроксимацията на OUSTALOUP български 2011 UNITECH- Габрово, Сборник доклади- 2011 година Пламен Никовски, Иван Маслинков, Христо Динков, Недялко Катранджиев, Радослав Василев
Статия Improvement of the chilled salmon sensory quality by pulverisation with natural dihydroquercetin solutions английски 2009 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (2):154-162 Ivanov, G., D. Balev, H. Nikolov, St. Dragoev
Статия Влияние на екстракти от Piper nigrum и Cinnamon oficialis върху окислителната стабилност на сурово-сушени месни продукти по време на хладилно съхранение български 2009 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии – 2009”. Научни трудове Том LVI, Свитък 1, стр. 15-20 Балев, Д., Г. Иванов, Н. Ненов, Хр. Николов, К. Василев, Ст. Драгоев
Статия Протеолитични промени при хладилно съхранение на сурово-сушени месни продукти съдържащи екстракти от подправки английски 2009 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии – 2009”. Научни трудове Том LVI, Свитък 1, стр. 9-14 Балев, Д., Г. Иванов, Н. Ненов, Хр. Николов, К. Василев, Ст. Драгоев