uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Кръстена Тодорова Николова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Влияние на вегетационния период и възрастта на дървесината върху оптичните характеристики на орeхово масло български 2015 Journal of the Technical university of Gabrovo, 49 брой ISBN: 1310-6686 Г. Узунова, М. Немска, Ив. Влаева, Т. Евтимов
Статия Хизико-химични параметри на екстракти от листа на червена боровинка български 2015 Аграрни науки брой 17, 2015 ISBN 1313-6577 Д. Бухалова, Ил. Томова, Й. Алексиева, С. Масански
Статия Сравнителна характеристика на флаваноли и фенолни кеселини в екстракти от плодове и леста на черневини боровинки български 2015 Аграрни науки брой 17, 2015 ISBN 1313-6577 Д. Бухаловя, Ил. Томова, Й. Алексиева,
Статия Physicochemical characteristic of seed oils of Bulgarian species pumpkin and melon english 2015 Bulgarian Chemical comunication, vol.47 ,1 ISBN 0324-1130 Petkova, Antova, Evtimov
Статия Statistical analysis of seed oils from melon and pumpkin by using colour parameters english 2015 Bulgarian Chemical comunication, vol.47, 2 ISBN 0324-1130 Boyadgiev, Aladjadjian, Antova
Статия Characterization of extra virgin olive oils adulterated with sunflower oil using different physical methods english 2015 Bulgarian Chemical comunication, vol.47, 2 ISBN 0324-1130 Yovcheva, Viraneva, Bodurov, Evtimov
Статия . COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SUNFLOWER OIL WITH SUPPLEMENT OF TRADITIONAL BULGARIAN HERBS english 2015 Bulgarian Chemical comunication, vol.47, 2 ISBN 0324-1130 Buhalova, Tomova, Antova, Aleksieva, Petkova, Aladjadiyan
Статия Optical properties of oil extracts of Bulgarian herbs english 2015 Bulgarian Chemical comunication, vol.42 ISBN 0324-1130 Petkova, Antova, Evtimov
Статия FLUORESCENCE SPECTROSCOPY, COLORIMETRY AND NEURAL NETWORKS IN DISTINGUISHING DIFFERENT TYPES OF HONEY english 2015 Proceeding of INTERNATIONAL Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (5 ; 2015 ; Zrenjanin) ISBN 978-86-7672-259-4 Tsankova, Evtimov
Статия VIS SPECTROSCOPY-BASED CHEMOMETRIC ANALYSIS OF HONEY WITH RESPECT TO DISCRIMINATION OF ITS BOTANICAL ORIGIN english 2015 International Journal of ingenering,vol.13 ISBN 1584-2673 Tsankova, Lekova, Terziyski