uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Кремена Николаева Никовска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Относно контрола върху структурно-механичните и дисперзитетни характеристики на емулсионни хранителни продукт български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ, 82-87 ISSN: 2367-6231 Никовска, К., Р. Михов, И. Петрова, Ст. Стамов
доклад Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ ISSN: 2367-6231 Михов, Р., К. Никовска, И. Петрова
доклад Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии български 2013 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ Михов, Р., К. Никовска
доклад Винопроизводството в България – предпоставка за винен туризъм български 2013 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ Никовска, К., Р. Михов, Ст. Стамов
публикуванa статия Evaluation of Mayonnaise-like Food Emulsions with Extracts of Herbs and Spices английски 2012 Emir. J. Food Agric., 24 (3), 191-199 ISSN: 2079-0538 Mihov R., K. Nikovska, N. Nenov, A. Slavchev линк
доклад Хранителните емулсии – технологиите и храненето български 2012 Сб. доклади IX Нац. научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, НТС – Пловдив, стр. 363-368 ISSN: 1314-1880 Никовска Кр., Ив. Петрова, Р. Михов, Ст. Стамов
доклад Относно ролята на мазнините при производството и реализацията на кулинарна продукция в организираното хранене български 2012 Сб. доклади, IX Нац. научно-практическа конференция с международно участие „Екология и здраве”, НТС – Пловдив, 369-374 ISSN: 1314-1880 Петрова Ив., Кр. Никовска, Р. Михов, Ст. Стамов
доклад Процесите на пържене в кулинарната технология български 2012 Сб. доклади IX Нац. научно-технческа конференция с международно участие „Екология и здраве”, НТС – Пловдив, 375-380 ISSN: 1314-1880 Михов Р., Кр. Никовска, Ив. Петрова, Ст. Стамов
доклад Кулинарният туризъм – нова алтернативна форма и възможности за развитието й в България български 2011 Годишник на КИА,VIII, 151-160 ISSN: 1313-8472 Никовска, К., Р. Михов, Ст., Стамов
доклад Сравнителна реологична характеристика на какаови дресинги, получени със захар и малтитол български 2011 Периодично научно издание УХТ „Хранителна наука техника и технологии”, 2, 54-56 ISSN: 1314-3913 Хаджикинова, М., Р. Михов, Д. Хаджикинов, К. Никовска