uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Пламен Иванов Никовски

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Метрологичен анализ на капацитивен измервателен преобразувател с прехвърляне на заряд при наличие на проводимост български 2011 Електротехника и Електроника, бр.1-2, 2011, стр. 24-28. Пл. Цветков
Статия Подобрен модел на фазово-константен елемент в PSpice базиран на апроксимация на Oustaloup. български 2011 Международна научна конференция УНИТЕХ’ 11, Габрово, 2011, том I, стр.165-168. Ив. Маслинков, Хр. Динков, Н. Катранджиев, Р. Василев
Статия Приложение на фазово-константен елемент при изграждане на еквивалентни електрически схеми на капацитивни сензори български 2010 XX National scientific symposium with international participation September, 9-13th, 2010, Sozopol, Bulgaria, стр.119-123 Пл. Цветков
Статия Функция на преобразуване на капацитивен измервателен преобразувател при наличие фазово - константен елемент български 2010 Инженерни науки, бр.3, 2010, стр.12-21.
Ръководство Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника български 2010 ЕЕ, УХТ - Пловдив, 2010 ISBN 978-954-24-0159-9 Динков, Г.Д., Банков, Н.Д., Маслинков, Ив.М., Динкова, М.Г., Динков, Хр. и Вучев, Ал.Ст.