uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иванка Василева Петрова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Etude des caract?ristiques de dispersion et des propri?t?s rh?ologiques des dressings de cacao et sarrasin avec maltitol френски 2015 Revue de G?nie Industrie;l9,1-9, ISSN 1313-8871 Petrova.Iv., V. Dobreva, D. Hadjikinov, M. Hadjikinova
доклад Rheological properties of oil-in-water emulsions with flaxseed gum. английски 2015 Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XIX, 198-201 SN 2285-1364, Petrova Iv., Nikovska K., Benov B,
доклад Isolation of Pectic Polysaccharides from Celery (Apium graveolens var. rapaceum D. C.) and Their Application in Food Emulsions. английски 2014 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue: 2,1818-1824. Petrova Iv., N. Petkova, Kadime Kyobashieva, P. Denev, Apostol Simitchiev, M. Todorova, N. Dencheva,
доклад Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ ISSN: 2367-6231 Михов, Р., К. Никовска, И. Петрова
доклад Относно контрола върху структурно-механичните и дисперзитетни характеристики на емулсионни хранителни продукт български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ, 82-87 ISSN: 2367-6231 Никовска, К., Р. Михов, Ив. Петрова, Ст. Стамов
доклад Относно контрола върху здравословните характеристики на емулсионни хранителни продукти. български 2014 Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция Храни, технологии и здраве, 195- 199; ISSN: 2367-6231 Петрова Ив., К. Никовска, Р. Михов
статия Сладкие эмульсионные продукты с использованием муки из выжимок аронии (Aronia melanocarpa (Elliot)) руски 2013 Технiчнi науки: стан, досягания i перспективи розвитку мясно? та молочно ? галузей, НУХТ, 128-131; Никовска, К., П.Мерджанов, Ив. Петрова, А.Стоянова,
доклад Проучване върху възможностите за обогатяване на храни с конопено брашно български 2013 Наука Диететика (1-2): 24-26; ISSN 1313-9304 Петрова, Ив., М. Перифанова
доклад Проучване на организираното хранене на деца от 0-3 години български 2013 Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 223-227; ISBN 978-954-24-0229-9 Петрова, Ив., М.Чамова
доклад Проучване върху храненето на деца от 3- 7 години български 2013 Сборник доклади 50 години ИИРХ, „Храни, технологии, здраве-2013”, 228-232; ISBN 978-954-24-0229-9 Петрова, Ив., Ир. Михайлова