uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Георги Владимиров Попов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Научен проект по НИД-23/2011 Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности Бизнес икономика и Икономика на индустрията. български 2011 УНСС
Научен доклад Иновационна активност на предприемачите български 2011 Международна научна конференция, гр.Трявна 15-16 април
Научен доклад Иновационна активност и конкурентоспособност български 2010 Седма международна научно приложна конференция - Менидджмънт
Научен проект по НИД-25/2009 Антикризисно управление на индустриалните фирми български 2010 УНСС
учебник Икономика на предприятието - първа част български 2009 Изд.Мартилен 978-954-958-126-5 Г.Попов, Н.Щерев
Научен проект по НИД - 25/2009 Антикризисно управление на индустриалните фирми български 2009 УНСС