uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Анета Тинчева Попова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия The effect of freezing on the antioxidant activity of ethanol extracts of dried Portulaca oleracea английски 2015 Acta Scientifica Naturalis, 1, 157-163 ISSN: 2367-5144 Popova A., Mihaylova D., Alexieva I
доклад Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonium Graveolens leaves’ extracts английски 2015 AgroLife Scientific Journal, Section 6 - Biotechnology: Scientific Bulletin Biotechnology. Series F, Vol. XIX, 130-135 ISSN: 2285-1364 Dimitrova M., Mihaylova D., Popova A., Alexieva I., Sapundzhieva T., Fidan H. линк
доклад In vitro antioxidant and antimicrobial activity of extracts of bulgarian Malva silvestris l., английски 2014 Годишник на Софийския Университет „СВ. Климент Охридски“ Том 100, 41-48 ISSN: 0204–9902 Mihaylova D., Popova A., Denkova R., Alexieva I., Krastanov A. линк
доклад Study on the antioxidant activity of dried Allium bulgaricum leaves английски 2014 Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 10.2, 27-30 ISSN: 1311-3321 Popova A., Mihaylova D., Alexieva I линк
статия Impact of decoction duration on the antioxidant capacity of bulgarian Allium ursinum leaves английски 2014 Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 3 1, 75-79 ISSN: 1314-8796 Popova A., Mihaylova D., Alexieva J. линк
статия Comparative study on the antioxidant activity of selected culinary plants growing in Bulgaria английски 2014 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3, 11, 436-444 ISSN: 2319-7706 Popova A., Mihaylova D., Alexieva J. линк
доклад Study on the effect of some technological factors on the antioxidant activity of Portulaca oleracea leaves английски 2014 Научни трудове Том LXI “Хранителна наука, Техника и Технологии – 2013“, 804-807 ISSN: 1314-7102 Popova A., Mihaylova D., Alexieva I., Dimitrova M. линк
доклад In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of Bulgarian mulberry tree leaves английски 2014 Научни трудове Том LXI “Хранителна наука, Техника и Технологии – 2013“, 810-814 ISSN: 1314-7102 Mihaylova D., Popova A., Dimitrova M., Sapunjieva T., Alexieva I., Fidan H. линк
статия Storage and its effect on the antioxidant capacity of dried Bulgarian Chrysanthemum balsamita L английски 2014 Agricultural science and technology, 7,1, 129-132 ISSN: 1313-8820 Popova A., Mihaylova D., Alexieva J. линк
статия The effect of freezing on the antioxidant activity of Bulgarian Chrysanthemum balsamita английски 2014 Journal of BioScience and Biotechnology, 17-21 ISSN: 1314-6246 Popova A. , Mihaylova D., Alexieva I. линк