uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Венелина Тодорова Попова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Burley light air-cured tobacco – concentrated aromatic products. английски 2014 Proceedings of the International conference AGRI-FOOD 2014, May 14-15, Sibiu, Romania, 264 – 270 ISSN 1843-0694 S. Tasheva, S. Damyanova, A. Stoyanova линк
Статия Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 11. Oriental tobacco – liquid extracts. английски 2014 Вестник МГУП, 1 (16), 67 – 69. ISSN 2218-1652 S.Т. Tasheva, S.Т. Damyanova, A.S. Stoyanova
Статия Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 7. Burley light air-cured tobacco – liquid extracts. английски 2014 Journal of Eurasian Technological University, 2 (16), 9 – 13. ISSN 2313-7614 S. Tasheva, S. Damyanova, A. Stoyanova
Статия Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти. български 2014 Н. Тр. РУ, т. 53, сер. 10.2, 102 - 106. ISSN 1311-3321 С. Ташева, С. Дамянова, А. Стоянова линк
Статия Получаване на течни екстракти от тютюн (N. tabacum L.). български 2014 Н. Тр. УХТ, т. 61, св. 1, 279 - 283. ISSN 1314-7102 линк
Статия Thermodynamic parameters during the extraction of essential oil bearing and pharmaceutical plants. 8. Virginia flue-cured tobacco – concentrated aromatic products. английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 5, 22 – 26. ISSN 1314-7420 S. Tasheva, S. Damyanova, A. Stoyanova линк
Доклад Кинетика на екстракция на дъбилни вещества от етеричномаслени растения. 3. Листа от тютюн. български 2014 Сб. Мат. Юбилейна международна научна конференция „70 години Институт по тютюна и тютюневите изделия“, Пловдив, 13-14 ноември 2014 г., 238 – 243 ISBN 978-954-702-103-7 С. Ташева, С. Дамянова, А. Стоянова
Статия Patterns of quality formation within the Basma variety group of Bulgarian oriental tobacco. 4. Variety Elenski 817. английски 2014 Междувузовский сборник научных трудов, ВГАУ, Воронеж, 98 – 103. ISBN 978-5-7267-0773-0 D.T. Drachev, V.V. Nikolova
Статия Получаване на модифицирани въглехидрати с повишена биологична активност. български 2012 Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив (под печат) ISSN: 1311-9192 Матев, Г.И., Петкова, Н.Т., Денев, П.П., Попова, В.Т., Актерян, С.Г.
Статия Усвояване на Pb, Cu, Zn и Cd от ориенталски тютюн от сорт Крумовград 90 български 2011 Научни трудове на УХТ, 58 (2), 60 – 65. ISSN: 0477-0250 Ангелова, В.Р., Попова, В.Т., Иванов, К.И.