uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Юлия Анатолиевна Попова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия За произхода, значението и употребата на някои руски фразеологизми, свързани с храна български 2014 Научни трудове на УХТ, т.61, част 1, стр.978-980 ISSN: 1314-7102 Попова Ю. линк