uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Цветко Велчев Прокопов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз. български 2015 Сп. „Инсталации“. 1. c.14-16. 1312-2584 Прокопов, Ц., Танева, Д., Говедаров, В., Николова, М.
Статия Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони. български 2015 Научни трудове на УХТ-Пловдив. 1314-7102 Танева, Д., Прокопов, Ц., Хаджикинова, М., Николова, М.
Статия Monitoring of water and activated sludge assessment in WWTP with sequencing batch reactors. английски 2015 Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Биологически факултет. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 4(100). p.260-269. 0204-9902 Mihaylova, D., Prokopov, Ts., Ivanova, V., Mihalkov, N.
Статия Removal of copper (II) from aqueous solution by biosorption onto powder of Jerusalem artichoke stalks. английски 2015 Ecological Engineering and Environmental Protection. 1. p.24-32. 1311-8668 Prokopov, Ts.
Статия Разработка кормового продукта на основе отходов мясоперерабатывающих производств. руски 2015 Научный журнал АПК России, Челябинск. 72(2). с. 91-96. 2227-7005 Ганенко, С.В., Столбовая, Е.И., Старикова, Н.А., Прокопов, Ц.В.
Статия Кинетика на извличане на каротеноиди от кожици на български сортове домати – моделиране на процеса. български 2015 Сп. Индустриални технологии. Университет «Проф. Д-р Асен Златаров», Бургас. II(1). с. 139-144. 1314-9911 Прокопов, Ц., Николова, М.
Статия Effects of powder from white cabbage outer leaves on sponge cake quality. английски 2015 International Agrophysiscs. 29(4). 02-36-8722 Prokopov, Ts., Goranova, Zh., Baeva, M., Slavov, A., Galanakis, Ch.
Учебник Индустриална екология български 2015 Академично издателство на УХТ-Пловдив 978-954-24-0277-0 Прокопов, Ц.
Учебник Екологично законодателство и норми български 2015 Академично издателство на УХТ-Пловдив 978-954-24-0276-3 Прокопов, Ц., Танева, Д.
Ръководство Ръководство за упражнения по Индустриална екология български 2015 Академично издателство на УХТ-Пловдив 978-954-24-0278-7 Прокопов, Ц., Топлева, С.