uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Олга Добрева Рахнева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия RIA-базирана система за електронно тестово изпитване български 2010 Международна конференция “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза” ISBN: 978-954-9370-72-0 Рахнева О.Д., Рахнев A.K и Павлов Н.В.
Статия Algorithms to minimize the number of tests in real group testing examination английски 2009 Scientific Works, Plovdiv University, vol. 36, book 3 ISSN: 0204-5249 Golev A.A., Rahneva O.D. and Rahnev A.K. линк
Статия Dynamic Generation of Testing Question in SQL in DeTC английски 2009 Cybernetics and Information Technologies, vol. 8, ISSN: 1311-9702 Rahneva O.D., Golev A.A. and Pavlov N.V. линк