uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Георги Райчев Раичков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
книга Измерване и уреди в топлотехниката български 2012 978-954-24-0182-7
Статия „Топлопреминаване при вертикални ограждащи конструкции с херметизиран въздушен слой – влияние на геометричните и конвективните характериктики” български 2011 Хранителна наука техника и технология, том 2`2011 ISSN: 1314-3913 Георгиева, М.Г., Раичков,Г.Р.
книга Топло- и масопренасяне български 2011 978-954-24-0180-3