uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Виолета Димитрова Рашева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Резултати от внедряване на Енергийна ефективност на Учебен корпус І на УХТ – Пловдив български 2014 Списание Топлотехника №6, год. 5, кн. 1, 32 – 35 ISSN 1314-2550 Ташева С., Г. Вълчев, Н. Калоянов, М. Минчев, В. Рашева
Статия Results from implementation of energy saving measures in the educational buildings of university of food technologies Block 4 английски 2014 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development. TE-RE-RD 2014, 303-306. ISSN 1843-3359 Rasheva V., N. Kalojanov, S. Tasheva, M. Minchev, G. Valtchev линк
Статия Анализ на топлотехническите характеристики на обследвани за енергийна ефективност обществени сгради на територията на община Сливен български 2014 ICTTE International Conference on Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, 511-520 ISSN 1314-9474 Рашева В., И. Бинев, Р. Георгиев, С. Ташева, М. Константинов линк
Статия Енергийна ефективност и сертифициране на сгради – наука и практика български 2014 Списание Топлотехника №7, год. 5, кн. 2, 76-79 ISSN 1314-2550 Вълчев Г., Н. Калоянов, В. Рашева, М. Минчев, С. Ташева
Статия Енергийна ефективност и опазване на околната среда български 2014 Списание Инсталации, година ХI, брой 2, 4-7 ISSN 1312-2584 Вълчев Г., Н. Калоянов, В. Рашева, М. Минчев, С. Ташева линк
Статия Анализ и оценка на технологии за очистване на въздух български 2014 Списание Инсталации, година ХI, брой 1, 13-16 ISSN 1312-2584 В. Рашева линк
Статия Оценка на ефективността на мерките от обследване на учебен корпус 3 на Университета по хранителни технологии български 2014 Сборник доклади ХIХ Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, ТУ – София ISSN 1312-5371 Минчев М., Г. Вълчев, Н. Калоянов, В. Рашева, Ст. Ташева линк
Статия Предложение за повишаване енергийната ефективност на завод за хавлиени изделия Яна АД - гр. Панагюрище български 2014 Сборник доклади ХIХ Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, ТУ – София ISSN 1312-5371 Илиев, И., В. Камбурова, В. Рашева, Ст. Ташева линк
Статия Анализ на хидродинамиката на кожухотръбен топлообменен апарат с плаваща глава български 2014 Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, Серия В. Техника и технологии, том ХII ISSN 1311 - 9419 Ходжева, З., В. Рашева линк
Статия Термодинамични диаграми за паро-течното фазово равно-весие на системата етерично масло - вода 6.Кимион български 2013 Списание Топлотехника №4, год. 4, кн. 1, 2013, 21-24 ISSN 1314-2550 Ташева, С., А. Губеня, Г. Вълчев, В. Рашева