uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Пламен Райнов Райнов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Influences of mesh density on the result quality of numerical calculation in 3D model of corrugated tube.  английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technolodies, 4, 125-129 ISSN: 1314-7420 Angelov M.