uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Тана Николова Сапунджиева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Phenolic profile, antibacterial and antioxidant activity of Pelargonium graveolens leaves’ extracts. Английски 2015 Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XIX,  ISSN 2285-1364, CD-ROM ISSN 2285-5521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364. M. Dimitrova , D.  Mihaylova , A.  Popova , J.  Alexieva , , H.  Fidan.
Статия Mineral composition of pods, seeds and flour of Grafted carob (Ceratonia siliqua L.) Английски 2015 Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XIX,  ISSN 2285-1364, CD-ROM ISSN 2285-5521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364. ISSN-L 2285-1364. H. Fidan,
Статия Study of antimicrobial activity of crude extract of ginger, House of science and technique-scientific conference Ecology and health Английски 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014 - Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014 стр. 285- 289 ISSN: 1311-0179 Fidan, H.,
Статия Study of antimicrobial activity of crude extract of ginger, House of science and technique-scientific conference Ecology and health Английски 2014 ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ 2014 - Дом на науката и техниката - Пловдив, 5 юни 2014 стр. 285- 289 ISSN: 1311-0179 Fidan, H.,
Статия In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of mulberry tree leaves Английски 2014 Scientific works of University of food technologies, volume LXI:810-815. Mihaylova D., A. Popova, M. Dimitrova, I. Alexieva, H. Fidan
Статия Phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of mulberry fruit, Английски 2014 International Scientific-Practical Conference “Food, Technologies & Health”, p:23-27. Dimitrova, M., D. Mihaylova, A. Popova, I. Alexieva, H. Fidan
Статия Изследване информираността на учащи и родители за превенция на затлъстяването. Български 2013   Списание за наука „Ново знание” , 3:116 – 118. И. Милкова –Томова
Статия Antibacterial activity of some local Bulgarian culinary spices Английски 2013 Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 10 (C): 222-226. I. Alexieva, N. Boyko, A Stoyanova, P. Merdzhanov
Статия Investigation of some local Bulgarian culinary spices1. Dill (Anethum graveolens L.). Английски 2013 Proceeding of conference “40 years department “Machine and apparatus of Food Industry” of UFT Bulgaria. Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2(2): 2013, 129-131. Baeva M.R, , Merdzhanov, A.N. Popova, I.N.Alexieva, A.S. Stoyanova
Статия Investigation of some local Bulgarian culinary spices. 2. Costmary (Chrysanthemum balsamita L.). Английски 2013 Proceeding of conference “40 years department “Machine and apparatus of Food Industry” of UFT Bulgaria. Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2(2): 220- 223 M.R.Baeva, P.A. Merdzhanov, A.N. Popova, I.N.Alexieva, A.S. Stoyanova