uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Васил Тодоров Шиков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция български 2014 Научни трудове на УХТ LXI (2014), 38-45 Славов А., И. Василева, В. Шиков, М. Николова, Д. Мурджева Д., А. Динчев, Н. Янчева
Статия Effect of enzyme-assisted extraction on the chilled storage stability of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) anthocyanins in skin extracts and freshly pressed juices английски 2014 Food Research International, 65, 35–41. ISSN: 0963-9969 Dinkova R., Heffels, P., Shikov, V., Weber, F., Schieber, A., Mihalev, K. линк
Статия Analytical method for differentiation of chilled and frozen-thawed chicken meat. английски 2014 Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18 (2):43 - 53 ISSN: 2344-150X Ivanova, I., G. Ivanov, V. Shikov, S. Ivanova
Статия Enzyme-assisted extraction of polyphenols from rose (Rosa damascena Mill.) petals английски 2014 Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18, 43-53. ISSN: 2344-150X Kalcheva-Karadzhova K., Shikov, V., Mihalev, K., Dobrev, G., Ludneva, D., Penov, N. линк
Статия Antioxidant capacity and colour stability of texture-improved canned strawberries as affected by the addition of rose (Rosa damascena Mill.) petal extracts английски 2012 Food Research International, 2012, 46, (2), pp 552–556 0963-9969 D. R. Kammerer, K. Mihalev, P. Mollov, R. Carle линк
Статия Heat Stability of Strawberry Anthocyanins in Model Solutions Containing Natural Copigments Extracted from Rose (Rosa damascena Mill.) Petals английски 2008 Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56 (18), pp 8521–8526 0021-8561 D. R. Kammerer, K. Mihalev, P. Mollov, R. Carle
Статия LS - MS анализ и in vitro антиоксидантна активност на полифеноли от розов (Rosa Damascena Mill.) цвят български 2008 ПУ Паисий Хилендарски, Научни трудове, том 36, кн. 5, 2008 - Химия, сб. А П. Моллов, К. Михалев, Д. Каммерер, Н. Йончева, Р. Карле линк
Статия Изменения на основните качествени характеристики на ябълкови резанки при високотемпературно сушене български 2008 Международна научна конференция на Cъюз на учените – Ст.Загора, 05-06.06.2008, Стара Загора П. Моллов, К. Михалев, З. Велчев. линк
Статия Характеризиране на полифенолите в екстракт от розов (Rosa Damascena Mill.) цвят чрез HPLC-DAD И LC-MS български 2008 Международна научна конференция на Cъюз на учените – Ст.Загора, 05-06.06.2008, Стара Загора П. Моллов, К. Михалев, Д. Каммерер, Р. Карле. линк
Статия Identification of anthocyanins in cv. Senga Sengana strawberry fruits английски 2008 Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11 (7), 1459-1469. D. Kammerer, P. Mollov, K. Mihalev, R. Carle