uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Желязко Илиев Симов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Enchancing proteolytic activity nutritional and Physiological benefits of caprine yogurt английски 2011 IDF International Symposium on sheep, goat and other non-cow milk Beshkova, D., Simova, E., Dimitrov, Zh., Zh Simov
Статия Fermented product from donkey milk. английски 2011 Food science, engineering & technologies Salakidou Ch., Simov Zh., Beshkova D., Simova E.
статия Biochemical characteristics of yogurt Beverage from donkey’s milk. английски 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив. Salakidou Ch., Simov Zh., Beshkova D., Dimitrov Zh., Simova E., Yoanidou K
статия Кисело мляко обогатено с пребиотик – нов здравословен продукт български 2009 Научни трудове, УХТ, том LVI, св. 1 Балтова-Пашова К., Ж. Симов, Н. Николова, Н.Фачикова
Статия Анализ на връзките между системите за управление на безопасността и качеството на продуктите в предприятията на млечната промишленост. български 2009 Н. трудове, УХТ, том LXI, св. 1 Власева Р., Ж. Симов
Статия Характеристика на протеините на магарешко мляко. български 2009 Научни трудове, УХТ, том LXI, св. 1 Салакиду Хр., Ж. Симов, Ж. Димитров, К. Йоаниду
Статия Impact of bacteriocin-producing strain Lactonacillus casei ssp. rhamnosus PC5 on proteolysis of Kashkaval cheese. Summit, United български 2009 IDF World Dairy Summit, United Dairy World 2009 Beshkova, D., Dimitrov, Zh., Simova, E., Simov, Z
Статия Improvement of Kashkaval cheese ripening by high proteolytic and bacteriocinogenic strain Enterococcus faecium MH3 български 2009 IDF World Dairy Summit, United Dairy World Dimitrov, Zh., Beshkova, D., Simova, E., Simov, Z