uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Антон Минчев Славов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Имобилизиране на ензима циклодекстрин глюканотрансфераза чрез адсорбция български 2014 Научни трудове на Съюза на Учените в България, Серия В - Техника и технологии, т.XI, 184-188 ISSN 1311-9419 Иванова В., Гавраилов С., Димитров Д., Тонкова А.
Статия Характеристика на полизахариди, получени от дестилиран розов цвят, чрез фракционна екстракция български 2014 Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LXI, 366-369 ISSN 1314-7102 Василева И., Шиков В., Николова М., Мурджева Д., Динчев А., Янчева Н
Учебнo помагало Ръководство за упражнения по основи на кулинарната химия български 2014 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0262-6 Денев, П., Славов, А., Василева, И., Тодорова, М., Петкова, Н., Павлов, А.