uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Христо Спасов Спасов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Исследование влияния на древесину различнь?х видов деревьев на характеристики вина сорта Мерло руски 2012 Под печат - Тематичний збiрник наукових працъ, „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна УДК 664.002.5 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр., Цавков Е., Мелник И.
Статия Исследование влияния на древесину различнь?х видов деревьев на органолептические характеристики вина сорта Мерло руски 2012 Под печат - Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология”, Минкс, Беларус ISSN-1683-0377 Благоева Н., Стоянов Н., Митев П., Спасов Хр., Мелник И.
Доклад Влияние на някои фактори на средата върху развитието на дестабилизиращи дрожди във вина български 2012 10-ти международен симпозиум Лозарството и винопроизводството на ХХІ век, 15-16.03.2012, Конгресен център на Международен панаир-Пловдив Спасов Х., В. Добрева, Я. Чобанов
Статия Селекция виннь?х дрожжей для производства краснь?х вин из региона Поморие руски 2011 Тематичний збiрник наукових працъ, Випуск 26 „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна, 459-466 УДК 664.002.5 Спасов Хр., Митев П., Стоянов Н., Благоева Н., Запрянова П.
Статия Improvement of the red grapes technological characteristics by the applyng of the plant biostimulator – Amalgerol Premium английски 2011 Тематичний збiрник наукових працъ, Випуск 26 „Донецкий Национальний Унiверситет Економiки I Торгiвлi” Донецк, Украйна, 467-474 УДК 664.002.5 Stoyanov N., Blagoeva N., Mitev P., Spasov Hr.,
Статия Приложение дубого чипса и екстракта от инактивированнь?х дрожжей в ускореном старении краснь?х вин руски 2011 Трудь? БГТУ, Научнь? журнал „Химия, технология, органических веществ и биотехнология” № 4 (142), Минкс, Беларус, 210-215 ISSN-1683-0377 Стоянов Н., Спасов Хр., Митев П., Благоева Н.,
Постер Effekt of grape variety and temperature on the synthesis of 2-phenylethanol by Bulgarian wine yeast. английски 2011 BOIFLAVOR 2 European Yeast Flavour Workshop [Cost action FA0907], 26-27 May 2011, Delft, The Netherlands, 15 Yoncheva T., H. Spasov, V. Gocheva and A. Angelov
Статия Подобряване на технологичните характеристики на грозде от обагрени сортове, чрез прилагането на растителния биостимулатор Амалгерол Премиум. Част II. Влияние върху състава на получените вина български 2010 Лозарство и винарство (4) 2010, стр.54-57 ISSN-0458-4244 Стоянов Н., Благоева Н., Митев П., Спасов Хр. линк
Статия Приложение на невронни мрежи при моделиране на алкохолна ферментация на вино от сорта Гъмза български 2010 Научни трудове на УХТ, Хранителна наука, техника и технологии, том LVII, св.1, 275-281 ISNN: 0477-0250 Костов, Г., Т.Йончева, Хр. Спасов, П. Копринкова-Христова
Статия Сравнение на щамове дрожди за получаване на вино от сорт Каберне Совиньон с помощта на невронни мрежи български 2010 Научни трудове на УХТ, Хранителна наука, техника и технологии, том LVII, св.1, 281-286 ISNN: 0477-0250 Костов, Г., П. Копринкова-ХристоваТ.Йончева, Хр. Спасов, Ж. Попова