uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Румен Иванов Стаматов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
студия Морална идентичност, морална мотивация и морална постъпка български 2011 Персонална и национална идентичност и социална среда. Пловдивско университетско издавелство, Пловдив ч.1 ISBN:978-954-423-697-7
статия Его идинтичност и социална идентичност. български 2011 Персонална и национална идентичност и социална среда.Пловдивско университетско издателство, Пловдив, ч2. ISBN:978-954-423-698-4
учебник Психология и медицина български 2011 Медицинско издателство Райков - Пловдив ISBN: 978-954-9666-58-8 под.ред. Н.Маджирова
Учебно помагало Бизнес психология български 2009 Пловдивско университетско издателство . Пловдив Дора Левтерова
статия Модел на социална компетнтност български 2009 Развитие на социалната компетнтност, ч.1, Пловдивско университетско издателство - Пловдив
статия Социална компетентност и ефективност на социалните взаимодействия български 2009 Развитие на социалната компетнтност ч.2, Пловдивско университетско издателство - Пловдив.