uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Веселин Станчев Станчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Low Temperature Extraction of Essential Oil Bearing Plants by Liquefied Gases. 6. Barks from Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Nees) английски 2011 Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2011, Jeobp 14 (1), pp 67 – 75 ISSN Print: 0972-060X ISSN Online: 0976-5026 N. Nenov, V. Gochev, T. Girova, I. Stoilova, T. Atanasova, V. Stanchev, A. Stoyanova,
Статия Reaction conditions for maximal cyclodextrin production by cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus megaterium английски 2011 Polish Journal of Microbiology 60, No 2, 113–118 ISSN 1733-1331 Zhekova B. and V. Stanchev линк
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Статия Properties of crude laccase from Trametes versicolor produced by solid-substrate fermentation английски 2010 Advances in Bioscience and Biotechnology, 1, 208-215 ISSN 2156-8456 Ivanka Stoilova, Albert Krastanov, Veselin Stanchev
Статия Характеризиране на биомаса получена при оптимизация на хранителна среда за синтез на екзополизахарид от Cryptococcus laurentii AL100. български 2010 Научни трудове - УХТ, Tом LVII, Свитък 1, 519-524. ISSN 0477-0250 Станчев В., С. Русинова-Видева, Б. Жекова, К. Георгиева, К. Павлова
Статия Optimisation of synthetic medium composition for levorin biosynthesis by Streptomyces levoris 99/23 and investigation of its accumulation dynamics using mathematical modelling methods английски 2010 Polish Journal of Microbiology 59, No 3, 179-183 ISSN 1733-1331 Stanchev V., L. Kozhuharova, B. Zhekova, V. Gochev линк
Статия Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на ксиланаза от Bacillus subtilis и характеристика на ензимния препарат български 2010 Хранително-вкусова птомишленост, 2010 г. бр. 9, 43-48 ISSN 1311-0179 Добрев, Г., Вълчева, Д., Станчев, В. линк
Статия Mathematical modeling of the nutrient medium composition for the production of yeast phytase английски 2010 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16 (No 5) 2010, 628-634. ISSN 1310 0351 V. Stanchev, D. Georgiev and S. Gargova
Статия Approaches for yeld increase of ?-cyclodextrin formed by cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus megaterium английски 2009 World Journal of Microbiology and Biotechnology, 25, 1043-1049 ISSN 0959-3993 Zhekova, B., Dobrev, G., Stanchev, V., Pishtiyski, I. линк