uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Атанас Христов Статев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Мясторо на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ-Пловдив български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 820-824 ISSN:1314-7102 Несторова, Д., Статев. Ат.
Статия Относно интересите за спортни занимания на студентите от Университета похранителни технологии - Пловдив български 2014 Научни трудове на УХТ, LVIII (1), 993-998 ISSN:1314-7102 Несторова, Д., Статев. Ат.