uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Магдалена Ангелова Стоянова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване влиянието на топлинната обработка върху мастно-киселинния и сензорния профил на млечно-маслени смеси български 2014 Хранително -вкусова промишленост ISSN: 1311-0179 Иванова, М., Р. Власева, М.Перифанова, М. Стоянова , Г.Узунова линк
Статия Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини.4.Конкрет и резинод от листа и плодове от източен глог български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 816-819 ISSN: 1314-3913 Ташева, С., С. Дамянова, М. Стоянова, А.Стоянова
Статия Изследване върху обогатени с инулин кексове български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 816-819 ISSN 1314--3913 Глушкова В., Н. Петкова, М. Стоянова, В.Терзиева
Статия Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини.6. Обикновен глог -конкрет и резинод български 2014 Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции ISSN 2311-6870 Ташева, С., С. Дамянова, М. Стоянова, А.Стоянова, Н.Королькова
Статия Obtaining enriched extracts of triterpen compounds. 2. Hawthorn (Crataegus spp ). английски 2014 Международная научно-практическая конференция Иновационное развитие пищевой, легкой промишлености и индустрии гостеприимства ISBN 978-601-263-230-9 Kakalova M., P. Merdzhanov, М. Stoyanova, А.Stoyanova